گزارش تصویری جلسه هیئت تجاری ونزوئلا با اتحادیه تعاونی های عشایری دامداران متحرک ایرانیان

عصر روز سه شنبه ۲۵ بهمن 1401

در روز سوم از حضور هئیت تجاری ونزئلا در ایران جلسه ای مشترک با حضور آقای دکتر خرم، مدیر عامل اتحادیه تعاونی های عشایری دامداران متحرک ایرانیان و آقایان خوزه ماچادو، آلبرتو گالیندز و فرانسیسکو یانس از هئیت ونزوئلایی و آقای دکتر کلان فریبایی، خانم دکتر الفتی، آقای مهندس تنهایی و آقای پوریامهر، مترجم گروه، به نمایندگی از شرکت آرا مهر آونگ برگزار شد.
مدیرعامل محترم اتحادیه درخصوص عشایر تحت پوشش و خدماتی که اتحادیه به عشایر ارائه می کند و برنامه های اجرایی دردست اجرا و مدنظر، مطالبی ایراد فرمودند. هیئت ونزوئلایی نیز در خصوص ظرفیت های کشور ونزوئلا نظیر ظرفیت توریسم، پتانسیل قوی در زمینه کشت فراسرزمینی با توجه به زمین های بسیار حاصلخیز آن کشور، برای همکاری و مشارکت با ایران مباحثی ارائه دادند.
جلسه با مقرر کردن زمان جلسه بعدی برای عقد تفاهمنامه برای بررسی استفاده از زمین های ونزوئلا برای کشت فراسرزمینی ایران، تهاتر صنایع دستی عشایر ایران به ویژه فرش دستباف با محصولات مورد نیاز ایران و تبادل گیاهان داروئی خاص ایران به پایان رسید.