بله! ما یک راهکار داریم.

ما یک تیم تخصصی چند جانبه هستیم که تعریف، طراحی، مدیریت، کنترل، نظارت و مهندسی پروژه های بین‌المللی اعم از مگاپروژه ها، سرمایه گذاری، فاینانس، ریفاینانس، پیمانکاری بین المللی، پروژه های بهره برداری و انتقال مالکیت، تجارت بین الملل، زیرساخت و اجرای تهاتر، کشت فراسرزمینی، انتقال دانش و تکنولوژی، معرفی مکانیزم های تأمین مالی، مشاوره برای تأمین مالی پروژه، قراردادهای مشاوره برای مذاکره، رایزنی و معامله، قراردادهای بین‌المللی (B.O.T, B.O.O, EPC +F, EPC, G to G) و هر گونه پروژه مربوط به توسعه ی پایدار را تأمین می کنیم.

شعب و نمایندگی ها در آمریکای لاتین و خاورمیانه

شرکت آرا مهر آونگ در شبکه های اجتماعی