بلی، ما یک راه حل داریم!

ما یک تیم با تخصص های چند جانبه هستیم که تعریف، تخصص یابی، طراحی، مدیریت، کنترل، نظارت و مهندسی پروژه های بین المللی اعم از مگاپروژه ها، سرمایه گذاری، فاینانس، ریفاینانس، پیمانکاری بین المللی، بهره برداری و انتقال، تجارت بین الملل، توسعه ی پایدار، انتقال دانش و تکنولوژی، قراردادهای بین المللی، مشاوره برای تامین مالی پروژه، معرفی مکانیزم های تامین مالی، قرارداد مشاوره برای مذاکره و معامله و رایزنی، زیرساخت و اجرای تهاتر را تامین می کنیم. (B.O.T, B.O.O, EPC, EPC +F, G to G)

شعب و نمایندگی ها در سراسر جهان

شرکت آرا مهر آونگ به روایت آمار

0 +
پروژه ها
0 +
خدمات
0 +
کشورهای با نمایندگی
0 +
سال تجربه

بلی، ما یک راه حل داریم!

ارسال درخواست