گزارش تصویری جلسه انعقاد تفاهمنامه هئیت تجاری ونزوئلا با اتحادیه تعاونی های عشایری دامداران متحرک ایرانیان

صبح روز شنبه 29 بهمن 1401

در هفتمین و آخرین روز از حضور هئیت تجاری ونزوئلا در ایران و در دفتر نمایندگی شعبه­ ی تهرانِ شرکت آرا مهر آونگ، پیرو جلسه روز 25 بهمن، تفاهمنامه ای با مفاد: ایجاد زمینه صادرات صنایع دستی عشایر ایران، ایجاد زمینه کشت فراسرزمینی در اراضی کشور ونزوئلا برای کاشت انواع نهاده دامی متناسب با شرایط اقلیمی کشور ونزوئلا، ایجاد زمینه گردشگری عشایری و ایجاد زمینه تهاتر، بین اتحادیه تعاونی­ های عشایری دامداران متحرک ایرانیان به نمایندگی آقای دکتر خرم، مدیر عامل اتحادیه به عنوان طرف اول و آقایان خوزه ماچادو، آلبرتو گالیندز و فرانسیسکو یانس از هئیت ونزوئلایی به عنوان طرف دوم و با حضور نمایندگان شرکت آرا مهر آونگ به عنوان تسهیلگر منعقد گردید.